Fitimi i mundshëm

Fitimi i mundshëm

  • së paku1.750,- €/muaj (bruto) gjatë përshtatjes profesionale si ndihmës infermier (rreth 1.250,- € neto)
  • së paku 2.500,- €/muaj (bruto) pas njohjes profesionale si infermiere e kualifikuar (rreth 1.700,- € neto)